Остеомалация


Размекване на костите поради намалената им минерализация.