Стеаторея


Наличие на неразградени мазнини в изпражненията под формата на мастни капки.