Инфаркт


Некроза на тъканите, вследствие на намалено снабдяване с кръв - исхемия. Синоним - инфарциране.