Иноперабилен


Неподходящ за оперативна интервенция.