Миелосупресия


Потискане на функцията на костния мозък.