Пролапс


Изпадане, излизане на цял орган или част от него през естествен или изкуствен отвор.