Вагинален песар


Предмет, подобен на диафрагма, която се поставя във вагината, за да задържа матката на мястото й.