Декубитални рани


Рани, които се получават при продължително залежаване на пациентите в местата, подложени на натиск от тежестта на тялото, а също и при продължителен натиск от друг предмет, дреха и др.