Пиопневмоторакс


Наличие на въздух и гной в плевралната кухина.