Пневмоторакс


Наличие на въздух в плевралната кухина.