Ексудат


Възпалителна течност, богата на белтък и клетки.