Полиетиологично


Многофакторно, предизвикано от няколко причини.