Хепатомегалия


Увеличаване на размерите на черния дроб.