Хипотония


Буквално - понижен тонус. Във връзка със сърдечно-съдовата система - спадане на кръвното налягане.