Назална девиация


Отклоняване на носната преграда (септум) от срединната линия.