Полиглобулия


Компенсаторно увеличение на броя на еритроцитите в кръвта.