Лигатура


Метод за кръвоспиране, който представлява връзване на кървящия съд.