Спленомегалия


Увелчаване на размерите на слезката.