Шънт


Връзка между две системи, които нормално не комуникират, водеща до смесване на протичащите по тях телесни течности.