Портална хипертония


Повишено налягане в системата на порталната вена (v. portae).