Малабсорбция


Нарушено усвояване на хранителни вещества.