Гинекоиден


Женски - от гръцката дума gyne (γῠνή), означаваща жена.