Резистентност


Неповлияване, устойчивост, издръжливост.