Хиперлипопротеинемия


Наднормено повишение на нивата на липиопротеините (белтъчни молекули, свързани с холестерол и триглициреди) в кръвта.