Хистологично изследване


Микроскопско изследване на промените в тъканите.