Хипохлорхидрия


Намаляване на колчиството на солната киселина в стомашния сок.