Анацидитет


Липса на киселинност. Нормално киселинността на стомашния сок е с киселинност около pH 1,5, под въздействие на секретираната солна кислеина.