Ахлорхидрия


Отсъствие на солна киселина в стомашния сок.