Рефлукс


Буквално - обратно течение. Състояние, при което съдържимото на даден орган не се насочва във физиологично направление, а се връща обратно на физиологичното движение на пасажа. Например при гастро-езофагеален рефлукс - стомашното съдържимо не се придвижва в посока към тънките черва, а се връща в хранопрода; също при везикоуретрален рефлукс - урината от пикочния мехур се връща в уретерите и т.н.