Бронхиектазии


Патологично, необратимо, трайно разширение на бронхите с деструкция на еластичните и мускулните влакна на бронхиалната стена.