Мукоцилиарна транспортна система


Въздухоносните пътища са покрити от специален респираторен епител. Той е изграден основно от два вида клетки: чашковидни, продуциращи секрет - мукус и ресничести клетки. Ресничките на едноименните клетки извършват постоянно, синхронизирано движение, с което насочват образувания от чашковидните клетки секрет навън от дихателните пътища. Този феномен е наречен мукоцилиарна транспортна система или мукоцилиарен ескалатор.