Дивертикулит


Възпаление на дивертикул, който представлява локализирано издуване на стената на кух орган.