Хиперкапния


Повишено съдържание на въглероден диоксид, респективно въглеродна киселина в кръвта.