Каверна


Кухина, образувана вследствие на некроза на тъканите.