Хиперлордоза


Прекалено извиване на поясната част на гръбнака напред.