Скапула


Лопатка – плоска триъгълна кост, участваща в изграждането на раменния пояс.