Протеаза


Ензим, разграждащ протеините (белтъците).