Рабдомиоцит


Напречно набраздена мускулна клетка, изграждаща скелетната мускулатура.