Скотом


Локализирано нарушение на зрението в част от зрителното поле.