Демиелинизация


Нарушаване на миелиновата обвивка на аксона.