Парализа, плегия


Пълна загуба на функциите на мускулите от дадена мускулна група, водещо до невъзможност за движение.