Етиология


Медицинска наука, която изучава причините за възникване на болестите.