Дистален


Периферен, разположен по-периферно от друга част на тялото.