Хипоксия


Недостатъчно снабдяване с кислород на клетки, тъкани, органи или целия организъм.