Хипервентилация


Повишена вентилация на белите дробове вследствие на учестено и задълбочено дишане.