Хипогликемия


Понижаване на кръвната захар под нормалните граници.