Полакиурия


Често уриниране на малки количества урина.