Синапс, синаптична връзка


Мястото, където контактуват мембраните на две клетки, от които поне едната е нервна. На това място се предава нервният импулс от неврон на неврон, или от неврон на ефекторна клетка - мускулна или епителна. Най-често в мембраната на едната клетка се синтезира вещество, наречено медиатор, което при контакта си с мембраната на другата клетка предава нервния импулс.