Тризомия


Бройна хромозомна аномалия, изразяваща се в наличие на допълнителна трета хромозома в някоя от хромозомните двойки. Така броят на хромозомите не е 23 двойки хромозоми = 46, а 23 двойки + 1 = 47 хромозоми.