Конкордантност


Наличие на една и съща болест при близнаци.